Mentoring LinkedIn'owy

Mentoring LinkedIn'owy, to dużo więcej niż pomoc w stworzeniu (lub udoskonaleniu) profilu osobistego i firmowego.

Podczas pierwszego spotkania (lub rozmowy telefonicznej) mentor przeprowadza ustrukturyzowany wywiad, pomagający zebrać informacje o planach i celach oraz potrzebach mentee, tak aby zaplanować liczbę sesji, zawartość merytoryczną i przygotować materiały. Podczas kolejnych sesji, zarówno mentor, jak i mentee, mogą wprowadzać modyfikacje do tematyki spotkań, na przykład wtedy, gdy pojawiają się pilne i ważne dla mentee kwestie bieżące, wymagające omówienia i/lub zaplanowania konkretnych działań.

Mentoring LinkedIn'owy, to przede wszystkim:

• pomoc w podjęciu przez mentee decyzji o preferowanym charakterze profilu

• pomoc w zdefiniowaniu celów, które profil na pomóc osiągnąć

• pomoc w okresleniu kroków, które do osiągnięcia tych celów będą prowadzić (zakres informacji, jakie powinny znaleźć się przy charakteryzowaniu poszczególnych etapów kariery zawodowej; metody rozszerzania konktaktów; wykorzystanie grup dyskusyjnych; uzyskiwania rekomendacji; wykorzystanie mozliwosci stwarzanych przez opisu projektów, itd.)

• przedstawienie i przedyskutowanie kolejnych wersji profilu oraz przygotowanie ostatecznej jego wersji.

Wszystkie materiały do wykorzystania na profilu będą przygotowywane w wersji anglojęzycznej.

Mentoring realizowany jest w trybie indywidualnym (1:1). Kalendarz spotkań lub kontaktów telefonicznych jest ustalany na początku projektu mentoringowego.

UWAGA: Mentoring LinkedIn'owy może być w sposób naturalny łączony z mentoringiem kariery.

Zobacz także:

LinkedIn4U: Profil LinkedIn’owy: każdy inny
LinkedIn4U: Ile za kontakt? Ile za rekomendację?
LinkedIn4U: Czy warto zakładać nową grupę?
LinkedIn4U: Wystawianie rekomendacji
LinkedIn4U: Który adres mailowy wpisać i dlaczego?
LinkedIn4U: Pochwalić się kontaktami?
LinkedIn4U: Szukasz nowej pracy? Dowiedz się, jak w 3 krokach ulepszyć swój profil
LinkedIn4U: Headline ‑ czego nie umieszczać?
LinkedIn4Sales: Budowanie listy leadów eksportowych dla firmy B2B (opis przypadku)
LinkedIn4Sales: Wykorzystanie LinkedIn’a przez przedsiębiorcę (opis przypadku)
LinkedIn4Sales: Wykorzystanie LinkedIn’a w przededniu ekspansji rynkowej (opis przypadku)

W przygotowaniu:

LinkedIn4U: Nieprzemyślany nagłówek w LinkedIn’ie może zaszkodzić Tobie i Twojej karierze [w przygotowaniu]