Mentoring

Indywidualny mentoring to najbardziej skuteczna metoda rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy przez kadrę zarządzającą i pracowników-specjalistów.

Mentor dostosowuje zakres tematyczny spotkań do potrzeb krótko- i długoterminowych mentee. W trakcie spotkań, mentor posługuje się metodą case study, zadaniami o charakterze symulacji, analizą krytyczną, a także elementami projektowania procesów.

Mentoring rekrutacyjny

Mentoring rekrutacyjny przeznaczony jest dla:
• managerów HR (działów kadr) nadzorujących procesy rekrutacji
• pracowników działów HR odpowiedzialnych za rekrutację
• managerów odpowiedzialnych za rekrutację w swoich działach
• rekruterów-freelancerów.

Ma na celu:
• zwiększenie efektywności procesu rekrutacji - wybranie i zatrudnienie najlepszych dostępnych kandydatów w jak najkrótszym czasie
• zwiększenie skuteczności ogłoszeń - uzyskanie większej liczby aplikacji od kandydatów pasujących do profilu.

Mentoring rekrutacyjny, to seria sesji 1:1 poświęconych takim kwestiom, jak:
• Planowanie procesu rekrutacyjnego nastawionego na sprawdzanie umiejętności kandydatów i motywacji do pracy w konkretnej organizacji
• Wybór miejsc zamieszczenia ogłoszenia, mniej typowe sposoby na pozyskanie kandydatów
• Przygotowanie treści ogłoszenia tak, aby przyciągało wartościowych kandydatów
• Zapobieganie utracie (rezygnacji, nie pojawianiu się na spotkaniu rekrutacyjnym) najlepszych kandydatów
• Zaplanowanie i przygotowanie kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego
• Analiza cv i innych dokumentów aplikacyjnych
• Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej (interview)
• Prowadzenie spotkania rekrutacyjnego z wykorzystaniem metodologii Assessment Center - planowanie sesji, tworzenie i wybór zadań sprawdzających wiedzę oraz konkretne umiejętności
• Metody sprawdzania dojrzałości zawodowej kandydatów i ich motywacji do pracy
• Wykorzystanie testu talentów Gallupa (The Clifton StrengthsFinder™) w procesie rekrutacji
• Komunikacja z kandydatami podczas całego procesu rekrutacji - zapraszanie do kolejnych etapów, udzielanie feedbacku, informowanie o wynikach testów i decyzjach dotyczących kolejnych kroków
• Sprawdzanie referencji kandydatów z “krótkiej listy”.

* * *

Zobacz także:
Dlaczego nie przeszedłem do kolejnego etapu?
Miary skuteczności procesu rekrutacji: opis przypadku
* * *

Dzięki wdrożeniu pomysłów i rozwiązań zaproponowanych przez Panią Żanetę, udało nam się znacznie usprawnić i skrócić procesy rekrutacyjne, a także ujednolicić komunikację z kandydatami na każdym etapie procesu.

Katarzyna, Head HR, Firma ubezpieczeniowa